peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga'ina vivarana bhula ga'e?

mufta mem!
suru ho ja'o!

9,758 onala'ina
15,885,154 tasvirem
adhika tasvirem
589,869 vidiyosa
adhika vidiyosa
17,132,823 pejasa
dvara
mem
adhika sa'itasa
3,513,746 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.