peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

peperonity.net


img - navinatama tasvirem Quotes Sayings
kula tasvirem

Smile

navinatama tasvirem

img_1128490621316605.jpg
22. Aug 2016 00:23:40 EDT
pha'ila prakara: JPG tasvira pha'ila
fa'ila ka akara: 36 kB
22. Aug 2016 00:23:40 EDT
kaitagariza Quotes


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.