peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

carolineberth | woonsocket, United States | profa'ila peja


prayokta nama: carolineberth

carolineberth

caroline

mada ♀ | 51 sala
United States | 02895 woonsocket
antima loga'ina: kala
loga-kaitagariza: iskabaja aura detinga


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.