peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

sufletelul meu | Romania | profa'ila peja


prayokta nama: denisa.jojo.82

sufletelul meu

mada ♀ | 35 sala
antima loga'ina: aja
loga-kaitagariza: sangita kalakara
mitra:
hala hi mem onala'ina


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.