peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

schieble280 | california, United States | profa'ila peja


prayokta nama: schieble280

schieble280

schieble anderson

mada ♀ | 29 sala
United States | 11001 california
antima loga'ina: 16 dina pahale
loga-kaitagariza: kalakara, sangita kalakara


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.