peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

dharamchand thakur... | delhi, Bahrain | profa'ila peja


prayokta nama: thakur.dharamchand

dharamchand thakur...

dharamchand thakur

nara ♂ | 37 sala
Bahrain | 500036 delhi
antima loga'ina: 3 dina pahale
loga-kaitagariza: iskabaja aura detinga


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.