peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

shiva Venkatesh™® | coimbatore ,Tamil nadu, India | profa'ila peja


prayokta nama: venkateshvp22

shiva Venkatesh™®

puriyatha priyam prium podhu purium

nara ♂ | 21 sala
India | coimbatore ,Tamil nadu
antima loga'ina: aja


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.