peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 

mufta mem!
suru ho ja'o!

peperonity.net


sadasya ksetra

isa suvidha ka upayoga karane ke li'e tumhem loga ina hona cahi'e.
krpaya loga ina karo ya apana khuda ka khata bana'o mukta mem!


madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.