peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

peperonity.net


isa haphate ki sa'ita: sa'itasa

hara budhavara, sarvottama sa'ita tumhare dvara sabhi vota prapta se cayanita kiya ja raha hai:This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.