peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

peperonity.net


sa'itasa

apani khuda ki moba'ila sa'ita bana'o ko'i programinga kausala ke satha nahim. samagri duniya bhara ke sabhi logom ko prakasita karo!

visaya


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.